Regulamin

Zapoznaj się z naszym regulaminem

Regulamin

Regulamin pobytu w Domu Gościnnym Amber w Dziwnowie

W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynk uprosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.

 1. Pokoje i apartamenty wynajmowane są na doby. Minimalny czas pobytu w okresie lipiec-sierpień to 5 noclegów pokoje i 7 noclegów apartamenty. 
 2. Doba pobytu trwa od godziny 16.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 w dniu wyjazdu.
 3. W przypadku braku możliwości dotarcia na miejsce do godziny 21.00 Gość jest zobowiązany do powiadomienia właścicieli obiektu o możliwej godzinie przyjazdu.
 4. Uwzględnia się życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych wolnych miejsc.
 5. Gość DG Amber winien uregulować należność za pobyt w dniu przyjazdu, w trakcie meldowania. Do czynności zameldowania wymagany jest dokument tożsamości. Niedokonanie zapłaty za pobyt z góry, uprawnia właścicieli DG Amber do odmowy zameldowania gościa i wydania klucza do pokoju.
 6. W czasie meldowania gości pobierana jest zwrotna kaucja w wysokości 300 zł.-pokoje i 500 zł.- apartamenty.  Kwota ta zwracana jest w dniu wyjazdu po oddaniu kluczy, pilota od bramy i sprawdzeniu pokoju.
 7. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zameldowane tylko wraz z osobą dorosłą, a pobyt ich możliwy jest tylko pod opieką dorosłych.
 8. Na prośbę gości do wynajmowanego pokoju/apartamentu może zostać dokwaterowana dodatkowa osoba dopiero po wyrażeniu zgody przez właściciela oraz po dokonaniu formalności meldunkowych i wniesieniu stosownej opłaty.
 9. Podczas przekazywania kluczy udzielamy instrukcji dotyczących otwierania i zamykania bramki i bramy wjazdowej oraz instrukcji użytkowania wybranych urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie pokoju/apartamentu. Moment ten stanowi jednocześnie zapoznanie się ze stanem technicznym, ilościowym pokoju/apartamentu i urządzeń w nim się znajdujących.
 10. Pokój/apartament przekazywany jest w stanie czystym i uporządkowanym. W trakcie pobytu obowiązek utrzymania porządku spoczywa na Kliencie.
 11. Nie zgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego i porządkowego w momencie wprowadzenia do pokoju/apartamentu, równoznaczne jest z tym, że pokój/apartament został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń gościa.
 12. Bezpłatna wymiana pościeli przysługuje Gościom po 7 dniach pobytu (pod warunkiem, że pobyt będzie trwał nie krócej niż 12 dni) oraz co kolejne 7 dni.
 13. W pokojach nie zapewniamy ręczników, ale w razie potrzeby istnieje możliwość wypożyczenia ręczników. Jest to usługa dodatkowo płatna.
 14. Wydajemy tylko jeden komplet kluczy oraz jednego pilota do bramy wjazdowej. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia pobrana zostanie opłata w wysokości 120 zł. za klucze i 120 zł. za pilota.
 15. Obsługa obiektu nie ma prawa bez zezwolenia gościa wchodzić do wynajętego pokoju/apartamentu. Prawo wejścia do wynajętego pokoju/apartamentu pozostawia się jedynie w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa gości lub w przypadku niestosowania się gości do regulaminu DG Amber.
 16. Gość DG Amber ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia w wyposażeniu oraz urządzeniach technicznych pokoju/apartamentu, a także terenu zewnętrznego i jego urządzeń, poczynione przez osoby wynajmujące pokój/apartament lub odwiedzających ich gości.
 17. Właściciel DG Amber nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie obiektu. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na właścicielach tych rzeczy.
 18. Przedmioty pozostawione przez gościa w pokoju/apartamencie, po jego wyjeździe, zostaną odesłane na koszt gościa, na wskazany adres. W przypadku braku wskazania przez gościa adresu, na który mają być odesłane pozostawione przedmioty lub w przypadku braku osobistego odbioru tych rzeczy w ciągu 3 dni od daty wyjazdu, obsługa zobowiązana jest przechować przedmioty znalezione przez 1 miesiąc od momentu poinformowania gościa.
 19. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w obiekcie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem pomieszczeń i mogących stworzyć zagrożenie pożarowe np.grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych i elektrycznych. Zabrania się wnoszenia do pokoju łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu, a także ładowania akumulatorów z hulajnóg czy rowerów, w tym celu zostanie udostępnione gniazdko na zewnątrz.
 20. Przy każdorazowym opuszczeniu pokoju/apartamentu prosimy o sprawdzenie czy jest on zamknięty. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z pokoju/apartamentu  rzeczy będących wyposażeniem(np. narzuty, poduszki, urządzenia, itd.). Prosimy o dbanie o wynajęty pokój/apartament, o wyłączanie zbędnego oświetlenia, zamykanie okien i zakręcanie wody.
 21. ZAKAZ PALENIA TYTONIU I WYROBÓW TYTONIOWYCH W POKOJACH i APARTAMENTACH W DG AMBER W DZIWNOWIE. Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529 z późn. zm.)  jesteśmy zobowiązani do wprowadzenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów w pokojach I apartamentach. Zgodnie z art. 13.2 wyżej wymienionej ustawy złamanie zakazu podlega karze grzywny.Prosimy o korzystanie z miejsc wyznaczonych do palenia.Zapach dymu oznacza konieczność dearomatyzacji pokoju, która kosztuje 300 złotych i zostanie doliczona do rachunku gości.
 22. Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność DG Amber zobowiązany jest pokryć w całości wartość zniszczonego mienia. W dniu wyjazdu gość jest zobowiązany udostępnić wynajmowany pokój/apartament osobie wyznaczonej do obsługi w celu skontrolowania stanu miejsca noclegowego. Dopiero wówczas gość ma prawo opuścić obiekt. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń stwierdzonych przy odbiorze pokoju przez właścicieli lub obsługę, mogą być dochodzone na drodze sądowej. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem, a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela obiektu.
 23. Ze wszystkich dodatkowych urządzeń, znajdujących się na terenie ośrodka mogą korzystać jedynie osoby, które uprzednio zapoznały się z regulaminami właściwego użytkowania.
 24. Dostęp do Internetu na terenie ośrodka jest bezpłatny. Użytkownik ogólnie dostępnej sieci zobowiązuje się, że będzie korzystał z usług zgodnie z wymogami prawa, oraz że nie będzie wykorzystywał Internetu w celu prowadzenia jakiejkolwiek działalności niezgodnej z prawem( w tym także rozpowszechniania nielicencjonowanego oprogramowania, korzystania z nielegalnych stron pornograficznych, programów do ściągania muzyki, filmów, gier itp. ).Korzystanie z programów typu P2P jest zabronione. Hasło do sieci wifi zostanie przekazane gościom w momencie przekazania kluczy do pokoju.
 25. Grillowanie możliwe jest tylko w miejscu do tego przeznaczonym z zachowaniem szczególne ostrożności i przepisów P-Poż. oraz zasad regulaminu grillowania wywieszonego przy grillu.Po zakończeniu grillowania prosimy o pozostawienie miejsca grillowego i altany w czystości.
 26. Podczas trwania epidemii Covid-19, a także w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na terenie obiektu osób niezakwaterowanych.
 27. W przypadku zakłócenia ciszy nocnej obowiązującej w budynku od godziny 22.00 do 7.00,a także niestosownego zachowania na terenie ośrodka w pozostałych godzinach, właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z gościem, bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 28. W dniu wyjazdu wynajmowany pokój/apartament należy pozostawić w stanie technicznym zgodnym ze stanem z dnia przyjazdu. Prosimy aby naczynia kuchenne zostały pozmywane.
 29. Późniejszy przyjazd, wcześniejszy wyjazd gościa, rezygnacja z zarezerwowanego pobytu lub jego części nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku, ani do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane noclegi.
 30. Parking na naszym terenie jest mały, ale staramy się pomóc w dniu przyjazdu i w razie potrzeby w trakcie pobytu w ustawieniu samochodu tak aby każdy miał swobodny wjazd i wyjazd. Parking nie jest strzeżony, ale dokładamy wszelkich starań, aby Państwa samochody były bezpieczne. Informujemy jednak, że nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub kradzież samochodów pozostawionych na naszym terenie lub na terenie udostępnianego parkingu zewnętrznego. W związku z małą ilością miejsc, jest konieczna rezerwacja miejsca na parkingu.  Dysponujemy także miejscami parkingowymi - zamykanymi na parkingu miejskim. 
 31. W Dziwnowie na podstawie uchwały Rady Miejskiej obowiązuje opłata miejscowa. Szczegóły dotyczące tej opłaty możecie Państwo uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie, przy ul. Szosowej 5.
 32. Na terenie DG Amber jest zakaz pobytu ze zwierzętami w apartamentach, w pokojach pobyt z psem jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu i za opłatą.

Wszystkim naszym Gościom życzymy udanego wypoczynku

 

Regulamin pobytu z psem w Domu Gościnnym Amber w Dziwnowie

Warunki przyjęcia gości z psem

Podstawowym warunkiem przyjęcia pod nasz dach czworonoga jest zgłoszenie przyjazdu Gościa z psem w momencie rezerwacji. To konieczność, wynikająca z ograniczonej liczby pokoi przeznaczonych do pobytu z psami. Nieuprzedzeni o towarzyszących Gościom psach, możemy nie zapewnić wolnego pokoju i nie wyrazić zgody na pobyt psa. W przypadku  braku zgłoszenia możemy odmówić zakwaterowania i zwrotu zadatku. 

W obawie o bezpieczeństwo naszych Gości oraz innych psów /w tym naszych/ przebywających na terenie Amber Dziwnów nie przyjmujemy również psów ras uznawanych za agresywne ani psów agresywnych  w stosunku do innych zwierząt oraz ludzi. Nie przyjmujemy zwierząt chorych oraz szczeniąt, mających jeszcze trudności z zachowaniem czystości w pomieszczeniach. 

Opłata

Opłata za pobyt jednego psa wynosi 20 zł/doba. Płatna jest w dniu przyjazdu gotówką 

Hałas i zakłócenia

Twój pies nie może przeszkadzać  innym  Gościom przebywającym na terenie obiektu. Prosimy upewnić się, że Twój pupil nie sprawia hałasu w szczególności w nocy.  

Higiena i czystość

Gdy zwierzę zabrudzi pokój  – Ty, jako właściciel będziesz odpowiedzialny za posprzątanie po nim. Teren otaczający Amber służy Tobie jak i innym Gościom, nie pozwól by Twój pupil urządził z niego swoją toaletę, w tym celu psy powinny zostać wyprowadzone poza teren obiektu – jako właściciel jesteś zobowiązany do posprzątania odchodów po swoim podopiecznym.

Odpowiedzialność

Jako właściciel jesteś odpowiedzialny za wszelkie szkody i zanieczyszczenia spowodowane przez swojego zwierzaka. Koszty za spowodowane przez zwierzę szkody ponosi jego opiekun.

Twój pies musi być nadzorowany przez cały czas w ciągu pobytu na naszym terenie. Aby pokazać szacunek dla innych Gości, prosimy, aby zawsze na naszym terenie był na smyczy. Nie zostawiaj swojego pupila w pokoju samego. 

W przypadku gdy będziemy mieli uzasadnione podejrzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych Gości, niszczy mienie obiektu, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie bądź innych Gości, będziemy kontaktować się z Tobą w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, zastrzegamy sobie możliwość wejścia do pokoju.

 

Właściciele Amber Dziwnów